Obec Hertník - Aktuality

Výluka

Streda, 19 Jún 2019 00:00

Oznamujeme Vám, že ŽSR budú vykonávať výlukové práce dňa 26., 27. a 28. júna 2019 (piatok) v čase od 7:20 do 14:20 hod. medzi stanicami Raslavice - Bardejov.

 

pdfs icon Výveska na stiahnutie Raslavice -  Bardejov

 

Plameň 2019

Štvrtok, 13 Jún 2019 11:42

plamen 2019

   

Jánska vatra

Štvrtok, 13 Jún 2019 10:12

Janska vatra 2019

   

Pešia túra

Piatok, 07 Jún 2019 07:00

KST Hertník Vás pozýva dňa 09.06.2019 (NEDEĽA) na pešiu túru. TRASA: Hertník - Hlivník - Čierne blato a späť (možnosť pokračovať na Čergov). Zraz o 10:00 hod pri multifunkčnom ihrisku.

   

Nakladanie s odpadmi v obci

Vážení spoluobčania,

vzhľadom na platnosť nových zákonov o nakladní s odpadmi Vám posielam informácie ako nakladať s odpadmi:

TRIEDENÝ ODPAD: podľa kalendára, ktorý ste dostali a je zverejnený aj na stránke obce

KOMUNÁLNY ODPAD: každé 2 týždne (podľa kalendára)

Za každé vrece pri zbernej nádobe obec platí 0,54 €, preto je potrebné naplniť najprv zbernú nádobu a až v krajnom prípade dávať k nádobe vrece

VÄČŠÍ KOMUNÁLNY ODPAD - je možné dať do kontajnera v areáli ČOV po dohode s pracovníkom (mobil: 0903489482 Miroslav Kozaček). Zákaz vynášať odpad okolo potokov a rôznych kríkov

KONÁRE - po nahlásení na OcÚ vám obec zdrví na vašom pozemku (4,- EUR / polhodina práce), nemáte náklady na odvoz konárov

STAVEBNÝ ODPAD – jeho vývoz koordinuje Obec, preto je potrebné zavolať na OcÚ a budete usmernení, ako naložiť s odpadom


Podľa nového zákona výška poplatku za uloženie odpadu na skládke závisí od množstva vytriedeného odpadu : vytriedený odpad (plasty, kovy, papier, PET fľaše) / komunálny odpad x 100 = %, podľa toho je výška poplatku - čím je % vyššie, tým je cena nižšia. Preto je potrebné čím viac odpad triediť. Oproti doterajšiemu poplatku za uloženie odpadu sa cena zvýšila podľa vytriedenia od 150 % až do 250 %.

 

Chcem Vás poprosiť, aby sme uvedené pravidla dodržiavali, a tým pomohli obci, sebe a hlavne životnému prostrediu.

Ing. Jozef Semanek

starosta obce

 

   

Voľby do Európskeho parlamentu

Nedeľa, 26 Máj 2019 23:30

pdfs iconVoľby do EÚ - zápisnica                                                                           

 

 

 

   

Pozvánka na OZ

Piatok, 10 Máj 2019 09:15

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hertníku, ktoré sa bude konať dňa 14.05.2019 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu. (zmena termínu oproti pozvánke)

pdfs iconProgram zasadnutia

   

Strana 1 z 26