Obec Hertník - Aktuality

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

Pondelok, 23 Máj 2022 11:06

Obec Hertník podľa ustanovení § 3 ods.2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou.

 

 pdfs icon Výberové konanie

 

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Piatok, 20 Máj 2022 08:58

Mesta a obce v strajkovej pohotovosti final web

   

Pozvánka

Utorok, 17 Máj 2022 08:49

POZVANKA PLAMEN 22052022

   

Pozvánka na OZ

Štvrtok, 05 Máj 2022 00:00

Pozývame Vás na zasadnutie OZ v Hertníku, ktoré sa bude konať dňa 06.05.2022 o 18.00 hod (PIATOK) v zasadačke obecného úradu.

 pdfs iconPozvánka

   

Pozvánka

Utorok, 03 Máj 2022 16:33

Florian 2022

   

Deň matiek

Utorok, 03 Máj 2022 16:25

 

Den matiek 2022

   

Veľká noc

Štvrtok, 14 Apríl 2022 10:40

 

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, nádej z Kristovho víťazstva, vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, hojnosť zdravia a síl Vám zo srdca praje starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva.

 

velka noc 2022

   

Strana 1 z 43