Obec Hertník - Aktuality

Otvorenie školského roka 2019/2020

Streda, 28 August 2019 16:05

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje žiakom ZŠ, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2.9.2019 s týmto programom:

08.15 – sv. omša

09.30 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Školská jedáleň bude vydávať obedy pre žiakov ZŠ od utorka 3.9.2019 na základe odovzdaného vypísaného zápisného lístka, ktorý žiakom rozdajú triedni učitelia v pondelok 2.9.2019. Prevádzka ŠKD sa začína 3.9.2019 a celodenná prevádzka v MŠ sa začína 2.9.2019.

 

Kultúrne leto 2019

Utorok, 20 August 2019 08:15

Srdečne Vás pozývame na Kultúrne leto v Hertníku v nedeľu 25.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod v chatovej osade Rybník. Do tanca a k dobrej nálade Vám zahrá hudobná skupina DFS Osikovčan. Tešíme sa na Vašu účasť!

 pdfs icon Plagát s pozvánkou

   

Oznam - Vývoz TKO

Utorok, 06 August 2019 08:00

Spoločnosť KOSIT, ktorá  vyváža TKO z našej obce oznamuje občanom, že je potrebné ráno v deň vývozu TKO vyložiť smetné nádoby  pred bránu, nakoľko pracovníci  spoločnosti KOSIT nemôžu vstupovať  na súkromný pozemok. Občanom, ktorí nebudú mať vyložené smetné nádoby  pred bránou nebude  odpad vyvezený. Je to požiadavka spoločnosti KOSIT a obec nemá možnosť túto požiadavku ovplyvniť nakoľko vlastníkom skládky, kde sa vyváža odpad je tiež spoločnosť KOSIT. Preto je potrebné túto požiadavku rešpektovať.

 

   

Pešia túra

Piatok, 07 Jún 2019 07:00

KST Hertník Vás pozýva dňa 10.08.2019 (SOBOTA) na turistickú akciu HREBEŇ SPIŠSKEJ MAGURY. 
TRASA: Magurské sedlo-Malá poľana-Magurka-Ždiar-4,5 hod.

Odchod autobusu: 05.00 hod.

Poplatok: členovia 7,- EUR a Ostatní 10,- EUR.
+ Možnosť kúpania. 
                                        Nahlásiť sa do 6.8.2019 u členov výboru KST.

                                       pdfs iconPLAGÁT

   

Anna bál

Piatok, 19 Júl 2019 14:17

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo Hertník Vás pozýva na ANNA-BÁL dňa 28.07.2019 od 15.00 hod.


Do tanca a k dobrej nálade hrá skupina  DYNAMIC. 

 

 

- Guláš, pivo, kofola  - lístky pre 2 členov domácnosti zdarma ( lístky sa vydávajú na Obecnom úrade od pondelka 22.7.2019 – do štvrtka 25.7.2019)

- Možnosť zakúpiť lístky na Obecnom úrade pre ďalších členov domácnosti s trvalým pobytom v obci  1,- € / 1 ks ( od pondelka 22.7.2019 – do štvrtka 25.7.2019)

- Možnosť zakúpiť si pečenú klobásu priamo v areáli chaty

- Hry pre deti (organizuje M – 21 -  J. Barborík) – skakací hrad, maľovanie na tvár, súťaže

- Ing. Štefan Barančík – ČIKO (nosenie na koňoch, podkúvanie koňa, trampské pesničky....)

- Tombola o 19.00 hod.

 

   

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Piatok, 28 Jún 2019 10:34

Východoslovenská distribučná, a.s výzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

pdfs iconVýzva

 

   

Plameň 2019

Štvrtok, 13 Jún 2019 11:42

 

Územné kolo Hry PLAMEŇ Hertník 2019, dievčatá 2. miesto, chlapci 3. miesto, Prebor jednotlivca: Ivana Štefančinová 2. miesto, Viktória Majirská 3. miesto. Srdečne blahoželáme a ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu obce. Zároveň bol DHZ Hertník ocenený ako najlepší DHZ v okrese Bardejov za rok 2018.

Plameň 2019

   

Strana 10 z 35