Faktúry rok 2011

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Faktúra č.1/2011-Obec Sveržov,Spol. úradovna obcí okr. Bardejov (služby rok 2011)

Faktúra č.2/2011 - SPP, zálohová platba za plyn 1/2011 - Obecný úrad

Faktúra č.3/2011 - SPP, zálohová platba za plyn 1/2011 - Chata

Faktúra č.4/2011 - SPP, zálohová platba za plyn 1/2011 - Dom služieb

Faktúra č. 5/2011 - CBS spol, s.r.o., ročný poplatok za doménu

Faktúra č. 6/2011 - W-Control, s.r.o., Poplatok za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za I.štvrťrok 2011

Faktúra č. 7/2011 - Jaroslav Šuťák, Platba za vyhotovenie geometrického plánu

Faktúra č. 8/2011 - WI-NET PO, s.r.o., Internet extra za obdobie 01/2011

Faktúra č. 9/2011 -Agro Čergov, s.r.o., Platba za vyvoz odpadu

Faktúra č. 10/2011 - Dušan Biľ UOC, Občerstvenie priležitosti 1.zasadnutia obec.zastup. z 11.01.2011

Faktúra č. 11/2011 - Mária Kapallová-KAPAP, Platba za čistiacie, kancelárske a hygienicke potreby

Faktúra č. 12/2011  POLYGRA Košice, spol. s r.o., Nákup farby do tlačiarne

Faktúra č. 13/2011 - Ing. Ján Vilček -BardComp, Oprava tlačiarne, nakup materialu

Faktúra č. 14/2011 - VSE a.s., Zálohová platba za elektrinu od 01.01.-28.02.2011 Obecný úrad

Faktúra č. 15/2011 - VSE a.s., Platba za elektrinu od 01.01.-28.02.2011, TJ

Faktúra č. 16/2011 - EKOČERGOV, a.s., Poplatok komunálneho a zmesového odpadu za Január 2011

Faktúra č. 17/2011 - Peter Demo Penzion Raslavičan, Faktúra za dodávku obedov Január

Faktúra č. 18/2011 - Marta Hudáková, Vývoz TKO za mesiac Január

Faktúra č. 19/2011 - SPP, zálohová platba za plyn 2/2011 - Chata

Faktúra č. 20/2011 - SPP, zálohová platba za plyn 2/2011 - Obecný úrad

Faktúra č. 21/2011 - SPP, zálohová platba za plyn 2/2011 - Dom služieb

Faktúra č. 22/2011 - WI-NET PO, s.r.o., Internet extra za obdobie 2/2011

Faktúra č. 23/2011 - Ing. Ján Vilček-BardComp,Inštalacia PC siete, nakup materialu

Faktúra č. 24/2011 - Slovak Telekom, a.s., Prenájom šnúrového telefonu od 01.01.-31.1.2011

Faktúra č. 25/2011 - Integračné zariadenie, KOR-GYM, n.o., Poskytnutie stravy  za Január 2011

Faktúra č. 26/2011 - SWAN, a.s., Fakturácia za služby od 01.01.-31.01.2011

Faktúra č. 27/2011 - Tlačiaren MV SR, Nákup tlačív

Faktúra č. 28/2011 - SOZA pre práva k hud.dielam, Faktúra za verejné použitie hud.diel

Faktúra č. 29/2011 - Slovak Telekom, a.s.,Poplatok za telefon od 15.01.-14.02.2011

Faktúra č. 30/2011 - Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Zakúpenie Príručky

Faktúra č. 31/2011 - Verešpej Pavol, Faktúra za vykonané opravy gamatiek

Faktúra č. 32/2011 - EKOČERGOV, a.s., Poplatok komunálneho a zmesového odpadu za Február 2011

Faktúra č. 33/2011 - KLAMP - PLAST, s.r.o., Nákup tovaru (žľab, parafix.....)

Faktúra č. 34/2011 - WI-NET PO, s.r.o., Internet extra za obdobie 3/2011

Faktúra č. 35/2011 - Marta Hudáková, Vývoz TKO za mesiac február 2011

Faktúra č. 36/2011 - Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Poskytnutie stravy za Január 2011

Faktúra č. 37/2011 - Mária Kapallová - KAPAP, Platba za čistiace, kancelarske potreby

Faktúra č. 38/2011 - Peter Demo Penzion Raslavičan, Dodávka obedov za Február 2011

Faktúra č. 39/2011 - MK-soft, s.r.o., Faktúra za PU SQL

Faktúra č. 40/2011 - SPP, zálohová platba za plyn 3/2011 - Obecný úrad

Faktúra č. 41/2011 - SPP, zálohová platba za plyn 3/2011 - Dom služieb

Faktúra č. 42/2011 - SPP, zálohová platba za plyn 3/2011 - Chata

Faktúra č. 43/2011 - Slovak Telekom, a.s., Prenájom šnúrového telefonu od 01.02.-28.02.2011

Faktúra č. 44/2011 - SWAN, a.s., Fakturácia za služby od 01.02.-28.02.2011

Faktúra č. 45/2011 - IFOsoft, v.o.s., Programové vybavenie agendy

Faktúra č. 46/2011 - Slovak Telekom, Poplatok za telefon od 15.02.-14.03.2011

Faktúra č. 47/2011 - Východ.vodár.spoločnosť, a.s., Faktúra za vodné a stočné

Faktúra č. 48/2011- Agro Čergov, s.r.o., Fa. za odhrnovanie snehu

Faktúra č. 49/2011 - Agro Čergov, s.r.o., Platba za vývoz stavebného odpadu

Faktúra č. 50/2011 - EKOČERGOV, a.s., Poplatok komunálneho a zmesového odpadu za Marec 2011

Faktúra č. 51/2011 - ISOMI, a.s., Ročný poplatok za doménu

Faktúra č. 52/2011 - SPP, zálohová platba za plyn 4/2011 - Dom služieb

Faktúra č. 53/2011 - SPP, zálohová platba za plyn 4/2011 - Obecný úrad

Faktúra č. 54/2011 - SPP, zálohová platba za plyn 4/2011 - Chata

Faktúra č. 55/2011 - Marta Hudáková, Vývoz TKO za mesiac 3/2011

Faktúra č. 56/2011 - Robert Guman, Vyčistenie a kontrola komínov

Faktúra č. 57/2011 - Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. Poskytnutie stravy za Marec 2011

Faktúra č. 58/2011 - Agro Čergov, s.r.o., Vyvoz velkoobjem.kontajnerov

Faktúra č. 59/2011, VIKTORIA -HÁMOR, s.r.o., Fa za struny do kosačiek

Faktúra č. 60/2011 - W-Control, s.r.o., Poplatok za kanalizáciu 2 štvrťrok

Faktúra č. 61/2011 - Stanislav Semanek - SEKOP, Prevedené zemné práce

Faktúra č. 62/2011 - Peter Demo, Penzion Raslavičan, Dodávka obedov za Marec 2011

Faktúra č. 63/2011 - Slovak Telekom, Prenájom šnúrového telefonu  od 01.03.2011-31.03.2011

Faktúra č. 64/2011 - SWAN, a.s., Fakturácia za služby od 01.03. - 31.03.2011

Faktúra č. 65/2011 - M.A.S. Global, spol. s r.o., Platba o externom manažmente

Faktúra č. 66/2011 -FEREX, s.r.o. Nákup kontajnera

Faktúra č. 67/2011 - LIM PO,s.r.o. - Nákup tovaru

Faktúra č. 68/2011 - Mária Kapallová - KAPAP - Platba za kancelárske potreby

Faktúra č. 69/2011 - PROFI COLOR, spol. s r.o. - Platba za maliarske potreby

Faktúra č. 70/2011 - PAVLIČKO, s.r.o. - Platba za prevedené práce

Faktúra č. 71/2011 - T-Mobile, poplatok za telefón

Faktúra č. 72/2011 - Geodetický a kartografický ústav BA, Územnoplánovacia dokumentácia

Faktúra č. 73/2011 - SPP, a.s., fa. za opakovanú dodávku zemného plynu

Faktúra č. 74/2011 - SPP, a. s. fa. za opakovanú dodávku zemného plynu

Faktúra č. 75/2011 - SPP, a. s. fa. za opakovanú dodávku zemného plynu

Faktúra č. 76/2011 - Agro Cergov. s. r. o., vyvoz odpadu

Faktúra č. 77/2011 - Agro Cergov, s.r.o., vývoz stavebneho odpadu

Faktúra č. 78/2011 - VSE a. s., platba za elektrinu

Faktúra č. 79/2011 - VSE a. s., platba ze elektrinu

Faktúra č. 80/2011 - Peter Demo, Penzion Raslavičan, Dodávka obedov

Faktúra č. 81/2011 - Integračné zariadenie KOR-GYM, poskytnuté stravovanie

Faktúra č. 82/2011 - EKOČERGOV a.s., Poplatok komunálneho a zmesového odpadu

Faktúra č. 83/2011 - Marta Hudáková, Vývoz TKO za mesiac apríl 2011

Faktúra č. 84/2011 - SWAN, a.s. , Faktúra za služby

Faktúra č. 85/2011 - T-Com, Poplatok za telefón

Faktúra č. 86/2011 - Slovak Telekom, a.s., Prenájom šnúrového telefonu od 15.04.2011 - 14.05.2011

Faktúra č. 87/2011 - Remek, s.r.o., Poplatok za používanie SW za rok 2011

Faktúra č. 88/2011 - ENECO s.r.o.,Vypracovanie energ.certifikátu budov

Faktúra č. 89/2011 - Jozef Choma, Vyučtovanie za dokumentáciu BOZP a PO

Faktúra č. 90/2011 - Mária Kaallová - KAPAP, Platba za kancelárske, čistiace a hygienicke potreby

Faktúra č. 91/2011 - Ing. Ján Vilček-BardComp, Platba elektronickych zariadení

Faktúra č. 92/2011 - FLORIAN, s.r.o., Hadice PYROTEX B 75

Faktúra č. 93/2011 - Jozef Stachura, Výroba konzoly kontajnera

Faktúra č. 94/2011 - EKOCERGOV a.s., Poplatok komunálneho a zmesového odpadu za Maj 2011

Faktúra č. 95/2011 - Ingegračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Poskytnutie stravy za Maj 2011

Faktúra č. 96/2011 - SPP, a.s., zálohová platba za plyn 5/2011 - Chata

Faktúra č. 97/2011 - SPP, a.s., zálohová platba za plyn 5/2011 - Dom služieb

Faktúra č. 98/2011 - SPP, a.s., zálohová platba za plyn 5/2011 - Obecný úrad

Faktúra č. 99/2011 - Agro Čergov, s.r.o., vyvoz velkoobj.kontajnera

Faktúra č. 100/2011 - Elektro, s r.o., Dodávka rozvádzača RVO

Faktúra č. 101/2011 - Peter Demo, Penzion Raslavičan, Dodávka obedov za Máj/2011

Faktúra č. 102/2011 - Marta Hukáková, Vývoz TKO za mesiac máj 2011

Faktúra č 103/2011 - T-com, Poplatok za telefón

Faktúra č. 104/2011 - Ing. Ján Vilček - BardComp, oprava hardware, kazeta Canon

Faktúra č. 105/2011 - Jozef Kravec, plyn. kondenzačný kotol

Faktúra č. 106/2011 - Vypracovanie Územného plánu obce Hertník (Zverejnené 5.12.2011)

Faktúra č. 107/2011 -Projekt - Výstavba a obnova peších komunikácií v obci Hertník (Zverejnené 20.11.2011)