Vypúšťanie močovky poškodenie ČOV

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

 

Vážení spoluobčania,

 

V posledných dňoch nejaký uvedomelý občan, občania z obce Hertník vypúšťajú do kanála obsah žumpy, v ktorej je močovka. Vypúšťanie sa udialo vo väčšom objeme vždy v nočných hodinách. Z toho usudzujeme, že táto činnosť bola zamerná a tak pri tejto aktivite sa upchali mreže na prítoku a obsah išiel mimo čističky, baktérie ktoré likvidujú nečistoty boli vyplavené a vzorky mali vysoké parametre a tým nasleduje aj poplatok /pokuta/ od Slovenského vodohospodárskeho podniku .

 

Na jednej strane v čase zložitej situácie dokážeme v obci robiť investičné akcie, riešime projekty, zháňame financie a na druhej strane uvedomelý občan, resp. občania svojim konaním všetko znegujú.

 

Ťažko je niekedy nájsť motiváciu na ďalšie aktivity. Takýto prípad je ťažko odhaliteľný a vinník to dobre vie a robí to v nočných hodinách. Skúsme spojiť sily a odhaliť vinníka.

Toto sa udialo v piatok 14.8.2020 a v pondelok 17.8.2020

 

Starosta obce