Sväté omše

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

2. NEDEĽA  CEZ ROK                          16.1.2022 

 

Liturgické spomienky:

Pondelok:    17.01.2022 - sv. Antona, opáta, spomienka

Piatok:        21.01.2022 - sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

 

HERTNÍK              

Pondelok:  17.45  +J. MICHEĽ pohrebná

Utorok:        16.30  ZDRAVIE VIKTÓRIA (18)

Streda:          8.00  + KAROL + HELENA + MAGDALÉNA

Štvrtok:       16.30  ZDRAVIE JAROSLAVY (50)

Piatok:           7.30 ZA PÚTNIKOV

Sobota:         8.00  + JÁN + MÁRIA 

     

BARTOŠOVCE           

Pondelok:  16.30 + ALEXEJ KRUPA

Utorok:        17.45 ZDRAVIE PETER s rod. (40)

Streda:      

Štvrtok:       17.45  + ZOSNULÍ č. 24      / Adorácia   

Piatok:          8.45  ZA RUŽENCOVÉ BRATSTVO

Sobota:         

                  

                                     

3. NEDEĽA CEZ ROK                             23.1.2022 

 

Nedeľa:                              

                                                          

HERTNÍK:              7.30  ZDRAVIE JOZEF S ROD.

 

BARTOŠOVCE:     9.00 ZA PÚTNIKOV

                                                            

HERTNÍK:            10.30  ZDRAVIE DETÍ č. 204

 POBOŽNOSŤ          15.00

                                                                                 

REŽIM   OP - 100 ľudí v kostole.

 

 

Obetovali na kostol:

 - z pohrebu Jozefa Cigľara 100,- EUR. Pán Boh zaplať.

 - z krstín Šuľových 50,- EUR. Pán Boh zaplať.

 - z krstín Kurtyových 50,- EUR. Pán Boh zaplať.

 - Bohuznámy 100,- EUR. Pán Boh zaplať.

 

 

 

Upratovanie kostola 

- rodiny: Štefančinová 151, Mizlová 153, Polčinová 154 a Polčinová 155.

 

 

Zbierky:

 

- Zbierka JASLIČKY - Hertník 222,- EUR a Bartošovce 35,- EUR. Pán Boh zaplať. 

   

 Spovedám pred, alebo po sv. omši.

  

Finančný milodar 15,00 € na rok pre veriaceho Rímskokatolického spoločenstva Hertník od 19. roku života + príjem zo zvončeka, je určený na údržbu, inventár a úhradu nákladov pre kostol a alikvotnú časť fary a farského úradu. V stanovenom poplatku je zahrnutá odmena pre kostolníka a kantora, ktorú veriaci dávali osobne na konci roka.

Milodary veriaci odovzdajú pokladničke nášho spoločenstva

p. Anne Banasovej č. 123, resp. uhradia na učet:

IBAN SK60 0900 0000 0000 8512 1564

(v informácii pre príjemcu uviesť: Meno, Priezvisko a číslo domu)

Veriaci, ktorí si svoje povinnosti plnia v inom spoločenstve (prechodný pobyt), nech to oznámia pani pokladničke.

                                   

 

 Modlitba za Slovensko


Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Z poverenia predsedu KBS komunikoval Generálny sekretariát KBS v Bratislave

                                                  

   

Modlitba:

 

Sv. Katarína, panna a mučeníčka,

pomôž mi napodobňovať tvoju lásku k čistote. Daj mi silu a odvahu v boji proti pokušeniam sveta a nezriadeným túžbam. Pomôž mi milovať Boha celým svojím srdcom a verne Mu slúžiť. Svätá Kataína, skrze tvoje slávne mučeníctvo z lásky ku Kristovi, daj mi vytrvať verne vo svojej viere a vo venosti Bohu, kým žijem tu na zemi. Amen.

 

Zoznam kurátorov Hertník:                  Zoznam kurátorov Bartošovce:

1. Marián Kozma                                   1. Martin Lazur

2. Štefan Harčarufka, st.                        2. Jozef Gutt

3. Ing. Rudolf Palša                               3. Pavol Gerčák

4. Ladislav Kurty                                   4. Stanislav Lazúr

5. Peter Majirský                                  5. Jozef Jutka č. 169

  

 

Informácie o finančných milodaroch posielajte na e-mailovú adresu: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .