Sväté omše

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

24. NEDEĽA CEZ ROK                              12.9.2021 

 

Liturgické spomienky:

Pondelok:  13.9.2021 - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Utorok:      14.9.2021  - Povýšenie Svätého kríža, sviatok

Streda:      15.9.2021  - Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Štvrtok:     16.9.2021 -  sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

 

HERTNÍK              

Pondelok:      7.30 + ELENA STACHUROVÁ 

Utorok:           7.00 + ZOSNULÍ č. 159

Streda:            8.15  ZDRAVIE RODINY č. 196

Štvrtok:          7.30  + MÁRIA KAŠPRIKOVÁ

Piatok:          17.30  ZDRAVIE ERIK S RODINOU / Adorácia

Sobota:         15.30  SOBÁŠNA SV. OMŠA

                                  Sviatosť Oltárna od 9.00 - 15.00 hod. 

  

BARTOŠOVCE           

Pondelok:   

Utorok:            8.15  + JOZEF MAJIRSKÝ

Streda:            7.00  + ZOSNULÍ č. 140

Štvrtok:         17.30  + ZOSNULÍ č. 15

Piatok:          

Sobota:            8.00  + LADISLAV TOMAHOGH

                                     Sviatosť Oltárna po sv. omši do 18.00 hod. 

                                     

25. NEDEĽA CEZ ROK                                 19.9.2021 

 

Nedeľa:                              

                                                          

HERTNÍK:              7.30  ZA VERIACICH

 

BARTOŠOVCE:     9.00  ZDRAVIE ANNA (60)

                            

HERTNÍK:          10.30  + ALEXANDER + HELENA 

                                            KRST Olívia                                  

 

Pobožnosť:          14.00   Sviatosť Oltárna od 13.30 hod. 

 

Jesenné kántrové dni - sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah: Poďakovanie za úrodu. 


https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/informacie-pre-farnosti-12-september

                                                             

 https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/prihovor-kosickeho-arcibiskupa-metropolitu-mons-bernarda-bobera-

 

Obetovali na kostol:

. Novomanželia Geralskí obetovali na kostol 150,- EUR. Pán Boh zaplať. 

 

 

Upratovanie kostola 

- rodiny Domovcová 38, Sabolová 39, Sabolová 282 a Harčarufková 45.

 

 

Zbierky:

 - Na budúcu nedeľu bude zbierka na Rádio LUMEN. Pán Boh zaplať. 

 

https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_automat

 

 

RB organizuje dňa 14. 9. 2021 púť do Košíc autobusom na stretnutie so Sv. otcom Františkom.

Program na štadióne.

8:00 hod. otvorenie brán štadióna

11:00 hod. slávenie svätej omše – kardinál Dominik Duka, OP, na záložnej ploche v areáli štadióna

12:00 hod. program na hlavnom pódiu

16:45 príchod Svätého Otca / prechod pomedzi sektory v papamobile

17:00 – 18:00 hod. hlavný program so Svätým Otcom

18:00 hod. pokračovanie sprievodného programu až do 20:00 hod.

Na podujatí sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci, ktorí zároveň spĺňajú podmienku plnej zaočkovanosti:

* očkovaní v dvojdávkovej schéme, ak uplynulo 14 dní po podaní druhej dávky
* očkovaní v jednodávkovej schéme, 21 dní po podaní jednej dávky (ide o vakcínu Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson)
* očkovaní 1. dávkou + 14 dní po podaní prvej dávky, ak zároveň prekonali COVID v intervale maximálne do 180 dní

Registruje sa každý sám osobne na stránke https://www.navstevapapeza.sk/ V prípade potreby pomôžeme s registráciou.

Kto má záujem môže sa zapísať čím skôr v sakristií, resp. nahlásiť na t. č. 0905725463 – horliteľka RB, aby sa mohol zabezpečiť autobus.

Predpokladaný odchod z Hertníka bude o 8,30 hod.. Návrat hneď po stretnutí so sv. otcom.

Bližšie informácie budú podané prihláseným osobne.

 

 Spovedám pred, alebo po sv. omši.

  

Finančný milodar 15,00 € na rok pre veriaceho Rímskokatolického spoločenstva Hertník od 19. roku života + príjem zo zvončeka, je určený na údržbu, inventár a úhradu nákladov pre kostol a alikvotnú časť fary a farského úradu. V stanovenom poplatku je zahrnutá odmena pre kostolníka a kantora, ktorú veriaci dávali osobne na konci roka.

Milodary veriaci odovzdajú pokladničke nášho spoločenstva

p. Anne Banasovej č. 123, resp. uhradia na učet:

IBAN SK60 0900 0000 0000 8512 1564

(v informácii pre príjemcu uviesť: Meno, Priezvisko a číslo domu)

Veriaci, ktorí si svoje povinnosti plnia v inom spoločenstve (prechodný pobyt), nech to oznámia pani pokladničke.

                                   

 

 Modlitba za Slovensko


Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Z poverenia predsedu KBS komunikoval Generálny sekretariát KBS v Bratislave

                                                  

   

Modlitba:

 

Sv. Katarína, panna a mučeníčka,

pomôž mi napodobňovať tvoju lásku k čistote. Daj mi silu a odvahu v boji proti pokušeniam sveta a nezriadeným túžbam. Pomôž mi milovať Boha celým svojím srdcom a verne Mu slúžiť. Svätá Kataína, skrze tvoje slávne mučeníctvo z lásky ku Kristovi, daj mi vytrvať verne vo svojej viere a vo venosti Bohu, kým žijem tu na zemi. Amen.

 

Zoznam kurátorov Hertník:                  Zoznam kurátorov Bartošovce:

1. Marián Kozma                                   1. Martin Lazur

2. Štefan Harčarufka, st.                        2. Jozef Gutt

3. Ing. Rudolf Palša                               3. Pavol Gerčák

4. Ladislav Kurty                                   4. Stanislav Lazúr

5. Peter Majirský                                  5. Jozef Jutka č. 169

  

 

Informácie o finančných milodaroch posielajte na e-mailovú adresu: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .