Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Bardejov od 05. apríla 2022 od 15,00 hod..